Porter Racing spordisündmused 2015

„Liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete väärtushinnangute kandja. Liikumisel ja spordil on oluline ning kasvav roll eestimaalaste elujõu edendamisel, rikka elukeskkonna loomisel ja Eesti riigi hea maine kujundamisel.“ (Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030) Vabariigi valitsuse heaks kiidetud dokumendis on teiste seas prioriteetsete arengusuundadena välja toodud inimeste liikumisharjumuste kasvatamine ja spordi kui positiivsete väärtushinnangute […]